Αρχική » Όροι Χρήσης

Παρασκευή, 8 Απριλίου 2016

Όροι Χρήσης

Η Εταιρεία με την επωνυμία «Δ.ΣΑΡΛΑΚΗΣ - Ι.ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Ο.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, Κουντουριώτου 100 στο Γαλάτσι Αθηνών, ΤΚ 111 46, σας καλωσορίζει στην ιστοσελίδα της www.universalhellas.gr. Μέσω της ιστοσελίδας διαφημίζονται και προωθούνται προϊόντα της Εταιρείας μας, τα οποία δύναται να αγοράσει ο χρήστης, μέσω της ιστοσελίδας αυτής, υπό τους όρους που περιγράφονται κατωτέρω και τους οποίους ο χρήστης αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους, διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγησή σας στην ιστοσελίδα συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών.

 

1. Έννοιες/Ορισμοί

  • Εταιρεία: Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Δ.ΣΑΡΛΑΚΗΣ - Ι.ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Ο.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «UNIVERSAL HELLAS», που εδρεύει στην Αθήνα, Κουντουριώτου 100 στο Γαλάτσι 111 46 (τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2222754-55-56-57 Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα έως και Παρασκευή 09:00 15:00).
  • Ιστοσελίδα: Η παρούσα ιστοσελίδα www.universalhellas.gr.
  • Προϊόν: Το προϊόν που διατίθεται από την Εταιρεία μέσω της ιστοσελίδας
  • Αγοραστής: Κάθε χρήστης/συνδρομητής που έχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα και αγοράζει προϊόν της Εταιρείας.

 

2. Διαδικασία και Όροι Παραγγελίας Προϊόντων

Γίνονται αποδεκτές παραγγελίες και πραγματοποιούνται αποστολές εντός του ελλαδικού χώρου.

Οι παραγγελίες εκτελούνται κατά την διάρκεια του εργάσιμου οκτάωρου, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών.

Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων είναι οι τελικές (συμπεριλαμβάνεται δηλαδή ο ΦΠΑ). Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη. Ευνόητο είναι ότι ο χρήστης/πελάτης καταβάλλει πάντοτε κατά τον χρόνο παραλαβής του προϊόντος το τίμημα που αναγραφόταν στους οικείους τιμοκαταλόγους για το εν λόγω προϊόν κατά τον χρόνο καταχώρισης της παραγγελίας.

Τα στοιχεία που ζητούνται για κάθε συναλλαγή (αγορά προϊόντος) είναι υποχρεωτικά τα εξής: Όνομα, Επώνυμο, E-mail, τηλέφωνο επικοινωνίας Διεύθυνση αποστολής προϊόντος για τους πελάτες λιανικής και Όνομα, Επώνυμο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., επάγγελμα , E-mail, τηλέφωνο επικοινωνίας, Διεύθυνση αποστολής προϊόντος για τους επιτηδευματίες .

 

3. Τρόπος Πληρωμής

Η Πληρωμή του προϊόντος γίνεται με μετρητά μέσω αντικαταβολής, μέσω Πιστωτικής Κάρτας ή Χρεωστικής Κάρτας, κατάθεσης σε Τραπεζικό Λογαριασμό της Εταιρίας και τέλος με Ταχυπληρωμές ΕΛΤΑ, όπου το τέλος της ταχυπληρωμής είναι Δωρεάν.

Για την πληρωμή του προϊόντος στην ιστοσελίδα γίνονται αποδεκτές οι πιστωτικές κάρτες Visa, MasterCard, Visa Electron, Visa Maestro και American Express κατόπιν σχετικής εντολής του κατόχου.

 

4. Περιγραφή Πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας

Ο χρήστης/συνδρομητής εκδηλώνει το ενδιαφέρον του για την αγορά ενός ή περισσοτέρων προϊόντων με το να παρέχει τα στοιχεία πιστωτικής κάρτας. Τα απαραίτητα για την πραγματοποίηση της συναλλαγής στοιχεία της κάρτας (είδος αυτής, αριθμός κάρτας, ημερομηνία λήξεως ισχύος της και τα 3 τελευταία ψηφία στο πίσω μέρος της κάρτας CVV ή CVC), διαβιβάζονται σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα επιλογής της Εταιρείας (Συνεργαζόμενη Τράπεζα), προκειμένου να ελεγχθεί η εγκυρότητά τους και να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια η συναλλαγή. Ο χρήστης/συνδρομητής οδηγείται μέσω του δικτυακού τόπου www.universalhellas.gr σε ιστοσελίδα της Συνεργαζόμενης Τράπεζας, διασυνδεδεμένης με τον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας. Με την έγκριση της συναλλαγής από την Τράπεζα ο χρήστης/συνδρομητής ενημερώνεται με σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα ορθής εκτέλεσης της παραγγελίας, στο οποίο και περιλαμβάνονται οι λεπτομέρειες της συναλλαγής και ο μοναδικός αριθμός της παραγγελίας.

Ο χρήστης/συνδρομητής φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την αλήθεια και την ορθή καταγραφή των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας που χρησιμοποιεί για την συναλλαγή.

Η Εταιρεία, για λόγους ασφαλείας, δεν αποθηκεύει τα στοιχεία καμίας πιστωτικής κάρτας για μελλοντική χρήση (είτε ηλεκτρονικά είτε εγγράφως), επομένως ο χρήστης/συνδρομητής πρέπει να επανεισάγει τα στοιχεία κάθε φορά που θέλει να συμμετέχει σε νέα παραγγελία - αγορά. Με την εισαγωγή των απαιτούμενων στοιχείων πιστωτικής κάρτας, ο χρήστης/συνδρομητής δηλώνει ρητώς ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα χρήσης της πιστωτικής κάρτας.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη νόμιμης χρήσης πιστωτικών καρτών. Η παροχή στοιχείων πιστωτικής κάρτας δηλώνει τη συγκατάθεσή του χρήστη/συνδρομητής για δέσμευση του ποσού της παραγγελίας - αγοράς και σε περίπτωση πραγματοποίησης αυτής την χρέωση της πιστωτικής κάρτας.

Σε περίπτωση που η συναλλαγή με την πιστωτική κάρτα απορριφθεί για οποιονδήποτε λόγο από την εκδούσα τράπεζα ή το δίκτυο της πιστωτικής κάρτας, ενδεικτικά αναφέρονται λόγοι όπως υπέρβαση του πιστωτικού ορίου ή υποψία απάτης, τότε ο χρήστης/συνδρομητής θεωρείται ότι δεν προέβη στην παραγγελία – αγορά προϊόντος.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί για οποιονδήποτε λόγο την οποιαδήποτε παραγγελία - αγορά νέου ή υφιστάμενου πελάτη.

Οι συναλλαγές με πιστωτική κάρτα θα διεκπεραιώνονται μέσα από τον ιστοχώρο της Εταιρείας χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών με τον οποίο είναι συμβεβλημένη η Εταιρεία.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τη μη πραγματοποίηση χρεώσεων ή δεσμεύσεων ποσών με πιστωτική κάρτα σε περίπτωση υπαιτιότητας του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών ή του παρόχου Διαδικτυακών Υπηρεσιών (Internet Service Provider ή ISP). Ενδεικτικές περιπτώσεις μη υπαιτιότητας της Εταιρείας είναι οι εξής:

(α) Αστοχία υλικού (hardware) ή λογισμικού (software) του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών. Σε περίπτωση που ο εξυπηρετητής αιτημάτων του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών σταματήσει να δουλεύει σύμφωνα με τις προδιαγραφές είτε λόγω αστοχίας υλικού (ενδεικτικά αναφέρονται βλάβη σκληρών δίσκων, απώλεια παροχής ρεύματος, βλάβη κύριας μνήμης) είτε λόγω προβλημάτων λογισμικού, ο χρήστης/συνδρομητής θα θεωρείται από την Εταιρεία ότι δεν προέβη στην παραγγελία - αγορά.

(β) Μη ενημέρωση της Εταιρείας για ολοκλήρωση της συναλλαγής. Σε περίπτωση που η συναλλαγή χρεωθεί ή δεσμευθεί σε πιστωτική κάρτα, αλλά η Εταιρεία δεν ενημερωθεί μέσω αποδεκτών διαδικασιών τότε η Εταιρεία θα θεωρήσει ότι ο χρήστης/συνδρομητής δεν προέβη στην παραγγελία – αγορά του προϊόντος. Η αδυναμία ενημέρωσης της Εταιρείας μπορεί να υφίσταται με υπαιτιότητα του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών ή του παρόχου Διαδικτυακών Υπηρεσιών.

Οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές και δεν αποτελούν εξαντλητική λίστα με όλες τις περιπτώσεις μη υπαιτιότητας της Εταιρείας.

 

5. Παράδοση των προϊόντων

Η Εταιρεία αποστέλλει στον πελάτη τα παραγγελθέντα από αυτόν προϊόντα συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα φορολογικά παραστατικά (δελτίο αποστολής απόδειξη λιανικής ή δελτίο αποστολής τιμολόγιο) παρέχοντας συγχρόνως στον χρήστη/συνδρομητή όλες τις σχετικές πληροφορίες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μόνο εφ’ όσων αυτά έχουν εξοφληθεί πλήρως. Η παράδοση πραγματοποιείται εντός Ελλαδικού χώρους εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της ολικής εξόφλησης της παραγγελίας. Εξαιρετικά, και μετά από προηγούμενη ενημέρωση του χρήστη/συνδρομητή, ο χρόνος παράδοσης των προϊόντων μπορεί να παρατείνεται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται π.χ. οι περιπτώσεις απεργίας, καιρικών φαινομένων. 

 

6. Υπαναχώρηση

Ο αγοραστής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.10 του Ν.2251/1994, όπως ισχύει σήμερα, μπορεί να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα από τη σύμβαση πώλησης του προϊόντος εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος, επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του κατάσταση (άριστη), με έγγραφη κοινοποίηση. Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

 

7. Ανωτέρα Βία

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται π.χ. απρόοπτα καιρικά φαινόμενα, σφοδρές καιρικές συνθήκες, πράξεις ή παραλείψεις οργάνων, δημοσίων φορέων και υπηρεσιών του Κράτους, κοκ.). 

 

8. Ασφαλή προϊόντα – Όροι εγγύησης

Τα διατιθέμενα από την Εταιρεία προϊόντα είναι προϊόντα διαρκείας, τα οποία διαθέτουν κάθε απαραίτητη πιστοποίηση ασφαλούς χρήσης. Τα προϊόντα φέρουν γραπτές οδηγίες χρήσης. **** Η εταιρία φέρη την ευθύμη για πραγματικά ελλατώματα και έλψει συνομολογημένων ιδιοτήτων των πρϊόντων.

 

9. Ασφάλεια Συναλλαγών

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τη σημασία της τήρησης όλων των απαραίτητων νόμιμων διαδικασιών που σχετίζονται με την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες τεχνικά μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών/συνδρομητών, διασφαλίζονται ως απόρρητες. Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες/συνδρομητές παρέχουν μέσω της ιστοσελίδας ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο (π.χ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες στόχο έχουν την προστασία των δεδομένων των χρηστών/συνδρομητών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή.

 

10. Απόρρητο Συναλλαγών

Όπως αναφέρεται και παραπάνω, η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη/συνδρομητή είναι εμπιστευτικές και η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Η Εταιρεία δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των χρηστών/συνδρομητών της ιστοσελίδας και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από αυτούς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Ο χρήστης/συνδρομητής μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για τον ίδιο, καθώς και τη διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορεί να τεκμηριωθεί η ύπαρξη λάθους.

 

11. Μεταβολές/Περιοδικές Αλλαγές

Η Εταιρεία διαρκώς επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα, και τα σχετικά με αυτή προϊόντα, ενώ παράλληλα τροποποιεί ελεύθερα και τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας. Για το λόγο αυτό συστήνεται στους χρήστες/συνδρομητές να διαβάζουν τους όρους χρήσης σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό τους.

 

12. Δικαιώματα Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλα τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των σημάτων, λογοτύπων, κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού, αποτελεί ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία. Περαιτέρω ο σχεδιασμός και η παρουσίαση της ιστοσελίδας, καθώς και οι ρυθμίσεις αυτής αποτελούν επίσης ιδιοκτησία της Εταιρείας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, «downloading», μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ως άνω περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρείας ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Η εμφάνιση του ως άνω περιεχομένου στην ιστοσελίδα δεν δύναται καθ' οιονδήποτε τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης, οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω στοιχείων.

 

13. Δικαίωμα χρήσης – πρόσβασης ιστοσελίδας

Η Εταιρεία, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, χορηγεί στους χρήστες/συνδρομητές ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση οποιουδήποτε δικαιώματος αφορά στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους ανεπιφύλακτα δεκτούς περιορισμούς:

(α) Ο χρήστης/συνδρομητής πρέπει να τηρεί όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα, και

(β) Ο χρήστης/συνδρομητής δεν δικαιούται να τροποποιεί την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγει ή να παρουσιάζει δημοσίως, ή να διανέμει ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.

 

14. Ευθύνη Χρήστη/Συνδρομητή

Οι χρήστες/συνδρομητές της ιστοσελίδας αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν αυτήν για δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους: οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, και καθ' οιονδήποτε τρόπο αντίθετο στα χρηστά ήθη, ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές και άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο ή δεν δικαιούται να μεταδώσει σύμφωνα με τη νομοθεσία ή με συμβατική απαγόρευση (όπως εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), που παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό απόρρητο, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τις διατάξεις αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Σε κάθε περίπτωση και με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται παραπάνω, ο χρήστης/ πελάτης έχει τη δυνατότητα να ενημερώνει τρίτους (ενδεικτικά μέσω e-mail, facebook, twitter κ.λπ.) για τα προϊόντα που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας.

 

15. Περιορισμός Ευθύνης

Η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη για την κάλυψη αξιώσεων τρίτων, οποιασδήποτε φύσης, οι οποίες τυχόν προκύψουν σε σχέση με τη χρήση, την αντιγραφή, ή την παραποίηση της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα από την Εταιρεία πρόσωπα, ανεξαρτήτως εάν η Εταιρεία είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

 

16. Ισχύον δίκαιο και Δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι, οι οποίοι είναι όλοι ουσιώδεις, διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά ή διένεξη μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά την ερμηνεία ή/και την εφαρμογή της παρούσας θα υπάγεται αποκλειστικά στα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.

 

17. Ανεξαρτησία

Οι παρόντες όροι είναι ανεξάρτητοι με την έννοια ότι οποιοσδήποτε όρος κριθεί άκυρος, οι υπόλοιποι όροι παραμένουν σε ισχύ ως εάν ο άκυρος όρος δεν υφίστατο εξ αρχής.

 

18. Παραίτηση

Η παραίτηση από οποιοδήποτε δικαίωμα απορρέον εκ των παρόντων όρων ισχύει μόνο όταν έχει υποβληθεί εγγράφως, η δε μη άσκηση δικαιώματος ή επίδειξη επιείκειας ή ανοχής από την Εταιρεία δεν δημιουργεί προηγούμενο ούτε κωλύει την επίκληση επί σκοπώ πλήρους ικανοποιήσεως επί Δικαστηρίου ή εξωδίκως οποιουδήποτε δικαιώματος που απορρέει από τους παρόντες όρους.