Αρχική » Επιστροφές Εμπορευμάτων

Δικαιώματα Υπαναχώρησης:

Ο Καταναλωτής δικαιούται να υπαναχωρήσει από την παραγγελία του εντός 14 ημερολογιακών ημερών χωρίς να δώσει οποιαδήποτε εξήγηση. Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής των εμπορευμάτων.

 

Προκειμένου ο Καταναλωτής να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλει να ενημερώσει την Εταιρία «Δ. Σαρλάκης – Ι. Χατζηαντωνιάδης Ο.Ε., Κουντουριώτου 100, Γαλάτσι Αττικής, ΤΚ 111 46, τηλ: 210-2222754,55,56,57 fax: 210-2220108, email: info@universalhellas.gr” για την απόφασή του να υπαναχωρήσει από την παραγγελία του συμπληρώνοντας το «Έντυπο Υπαναχώρησης» που θα βρει πατώντας των σύνδεσμο εδώ και στέλνοντας το είτε ταχυδρομικός είτε με faχ είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Ο Χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το σχετικό υπόδειγμα υπαναχώρησης χωρίς τούτο να είναι υποχρεωτικό. Για να τηρήσει την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλει τη δήλωση του περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης του πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης.

 

Συνέπειες της υπαναχώρησης:

Εάν ο Καταναλωτής υπαναχωρήσει από την παραγγελία του, η Εταιρεία θα του επιστρέψει όλα τα χρήματα που έλαβε συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μεταφοράς (εξαιρουμένων των συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται στην επιλογή του Καταναλωτή να χρησιμοποιηθεί τρόπος παράδοσης άλλος από αυτούς που προτείνονται από την Εταιρία και αναφέρονται στους Τρόπους Μεταφοράς), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που η Εταιρία θα πληροφορηθεί την απόφαση του Χρήστη να υπαναχωρήσει από την παραγγελία του. Η εταιρία θα εκτελέσει την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποίησε ο Καταναλωτής για την αρχική συναλλαγή, εκτός αν ο Καταναλωτής συμφωνήσει ρητώς για κάτι διαφορετικό σε κάθε περίπτωση, δεν θα σας χρεωθούν έξοδα για τέτοια επιστροφή χρημάτων.

Ο Καταναλωτής οφείλει να στείλει πίσω τα προϊόντα ή να τα παραδώσει στην Εταιρία (στην ανωτέρω διεύθυνση και στις ώρες λειτουργίας της), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που ο Καταναλωτής δήλωσε ότι υπαναχωρεί από την Παραγγελία του και πάντως στην κατάσταση που τα παρέλαβε. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν ο Καταναλωτής στείλει πίσω τα προϊόντα πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών. Ο Καταναλωτής θα επιβαρυνθεί με την άμεση δαπάνη επιστροφής των αγαθών. Η Εταιρία δικαιούται να καθυστερήσει την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβει πίσω τα προϊόντα ή μέχρις ότου ο Καταναλωτής παράσχει αποδείξεις ότι έστειλε πίσω τα προϊόντα, οποίο από τα δύο συμβεί πρώτο.

 

Μπορείτε να κατεβάσετε για προσωπική χρήση τους όρους από εδώ